podmínky, aneb toto není eshop

I. základní ustanovení

Celá aplikace „rynek“ slouží výhradně členům klubu Budo Plzeň, jakožto centrální systém hromadného objednávání, nikoliv jako eshop pro nečleny. Nejedná se tedy o žádnou formou obchodu ani zprostředkování služeb za úplatu.

II. použití

Vložení do nákupního košíku ani platba na účet není považováno za závazné uzavření objednávky. Objednávky od nečlenů jsou mazány, případné platby vraceny zpět. Objednávky od členů klubu jsou individuálně řešeny a to jak do termínu tak skutečné ceny.

III. sortiment

Rozsah je dán potřebami členské základy a orientační cenou a popiskou. Sortiment obsahuje v první řadě základní vybavení  a to hakama, bokken, obi, zekken,… a různé doplňky související výhradně s bojovým uměním, které členové provozují.

IV. cena

Čistě orientační, ale co nejblíže reálné.

V. dodací podmínky

Po použití aplikace najdu v osvědčených obchodech a dle jejich dostupnosti zajistím. Nejsme eshop a každý člen má možnost objednávky na „vlastní pěst“.

VI. záruka

Existuje účetenka z původního obchodu, takže je možné vše reklamovat, ale nebývá to zvykem.

VII. závěr

Jakékoliv spory řeší vedoucí klubu s konečnou platností.