kdy & kde

úterý
19:00 - 21:00

4.ZŠ

Kralovická 12
320 00 Plzeň

tělocvična | rozcvičovna

čtvrtek
19:30 - 21:00

34. Základní škola
Gerská 1246/32
323 00 Plzeň

vchod ze zadní strany (od hřiště)