historie

Za počátek vzniku pravidelného cvičení iaidó a džódó v BUDO Plzeň, z.s. (dříve SK BUDO sport centrum Plzeň) lze považovat jaro roku 1999. Přibližně v březnu téhož roku navštívil Lubomír Ligda z Prahy, kolega ze studií na „fakultě kotrmelců“ (jak jsme někdy z legrace říkávali Fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha) a také aktivní karatista, náš oddíl karate a provedl ukázku bojového umění Iaidó a Džódó společně s Davidem Šandarou. Padlo tehdy rozhodnutí, že bychom to zkusili a začali se tomu věnovat pravidelně.

Přibližně za měsíc jsme měli jsme měli sobotní trénink. Pan Ligda byl také prvním osobním žákem senseje CH.V. Cooka v ČR a obdržel povolení užívat jména oddílu Shinbukan (dále jen SBK).Trénovat se začalo pravidelně jednu hodinu v týdnu a kolegové z Prahy se nám věnovali každý 2 měsíc (vždy v sobotu). Postupně se ustálila skupina 8 pravidelně cvičících.Tehdy jsme také přivítali i pana Michala Kolíska, který tehdy studoval v Praze a byl členemSBK Praha a do Plzně pravidelně dojížděl společně s kolegy.

O něco málo později se stal členem SBK Pavel Balvín a fakticky započala spolupráce našeho oddílu s oběma oddíly SBK cvičících ve stejné linii hlavního senseje pana Ishida. Někdy na podzim v témže roce se k nám přidal Tomáš Otec. A jak to tak bývá, lidé přichází a odchází. Řada lidí z původní skupiny se postupně přestala cvičení iaidó a džódó věnovat a dále se věnovala karate, nebo z důvodu ukončení studií v Plzni se navrátila do svých domovů.
Naše skupina se také stala dočasně členy oddílu Shinbukan Praha, později členy Shinbukan Vyškov, než byl náš oddíl přijat do České federace kendo. Později se naše skupina po dohodě s panem Pytlíkem (předsedou klubu) osamostatnila a z kapacitních důvodů začala cvičit na 34. ZŠ, kde jsme dosud.

Tolik asi jen stručně o počátcích oddílu, který se věnuje iaidó a džódó a dá se říci, že se utěšeně rozrůstá.

Jiří Leligdon | vedoucí klubu