GDPR

Prohlášení

primární funkcí webu klubu BUDO Plzeň, je prezentace a sdílení informací pro členskou základnu i veřejnost. Web neslouží k výdělkům a reklamám a tudíž nesbírá konkréní informace o uživatelých. Údaje z webu používá webmaster výhradně k otimalizace webu a s daty, kterou jsou maximálně anonymizovaná, dále nenakládá.

Údaje z kontaktního formuláře slouží výhradně k odpovědi pisateli a dále nejsou ukládána.

Pro členskou základnu je připraven nezbytný dokument, ten prosím pročíst, podepsat a předat vedoucímu.
informace a souhlas