MON | základní klubová značka

Při návrhu monu bylo základní myšlenkou spojit dvě rozdílné věci a to japonský mon ( symbol pro „značku“) s plzeňským andělem. Autor návrhu Jiří Leligdon si s tímto těžkým úkolem nakonec poradil a náš mon spojuje symetrickou japonskou jednoduchost s plzeňským andělem, střežícího městský erb.

Mon je základní klubový prvek, který používáme na zekkenu, kamize, na saye,…

Mon považujeme za základní identifikaci našeho klubu a jsme na něj právem hrdí.