kamiza | čestné místo

Označuje čestné místo, nebo stěnu v tělocvičně nebo v místě kde se cvičí. V našem pojetí je ztvárněno monem v kombinaci s kaligrafií.

Klubová kamiza prošla designově největší změnou za posledních několik let. A to z původní verze z roku 2004, přes zjednodušení v duchu budo ve verzi 2011, jejich autorem je Jiří Leligdon až do současné podoby, kterou graficky a kaligraficky ztvárnil René Ochiai.

S rokem 2016 byl realizován návrh radikální změny. Kaligrafickou část vytvořil René Ochiai a opět spojuje nosný text s monem.

S rokem 2011, dochází ke zjednodušení vizuální části, tak co do názvu klubu. Autorem je Jiří Leligdon.

Původní verze z roku 2004 vychází z původního návrhu karate klubu Budo Plzeň. Došlo k úpravě japonského textu za „iaidó | džódó“.