design | to je, oč tu běží

Náš nejdůležitější symbol je mon, který symbolizuje andělíčka v kruhu. Tato “značka” je implementována na další důležité prvky jako je kamiza či zekken.

Slovy klasika “desing nezachrání svět, ale může ho udělat hezčí”. Nejsme korporace ani firma a tudíž je možné všechny naše desingové prvky použít pro dokumentaci, prezentaci ne však pro komerční použití.

kamiza
mon
zekken