koryu by Cook-sensei

Ve dnech 8. -10.11. se konal pravidelný seminář Koryu v Turčianských Teplicích.

Tohoto semináře se zúčastnila tentokrát méně početná skupina z našeho oddílu.

Pátečního speciálního tréninku, který začal již v 17.00 hodin jsme se neúčastnili protože jsme na místo dorazili až po skončení. Sobotní cvičení započalo v 10.00 hodin rozdělením na dvě skupiny.

Prvá skupina se byla od mudanů do 2. danu, druhá skupina od 3. danu výše.

Prvou skupinu měl na starosti Tony Devine a druhé skupině se věnoval sám sensei Cook. Po rozcvičení jsme se věnovali intenzivnímu cvičení kat ze Shodenu. Například katu Gyakuto jsme cvičili celou hodinu. Po obědové pauze jsme pokračovali až do 16.00.

Večerní sayonára párty se pak proběhla v přátelském duchu. Dort věnovaný sensejovi byl jen připomínku 40 let založení sensejova dojo. Proběhlo také pásmo fotografií z tohoto období, které sensei vtipně komentoval. Na řadě fotografií jsme mohli vidět některé již nektivní cvičící iaido a jodo, ale také mnoho mladých tváří, které časem doznaly „ mírných “ změn způsobených časem.

Nedělní dopolední cvičení bylo věnováno katám z Okuden Tachiwaza. Po obědě bylo volné cvičení, kdy byla možnost věnovat se zdokonalování technik. Někteří si opakovali katy z pátečního tréninku a ostatní podle svých potřeb.

Seminář byl ukončen okolo patnácté hodiny a následoval odjez domů.

Jako vždy byl seminář přínosem a věřím, že každému přinesl potřebnou dávku znalostí, které mu budou nápomocny ve zlepšování jeho iaido.

Jiří Leligdon